Bokinformation:

Denna bok är på 108 sidor A5, rygglimmad och tryckt i 500 ex.
Omslaget på 225 gr. Gul Colorit
Inlagan: Tryckt i svart på 100 gr G-print, med rastrering av foton av oss.