Skenshyttan

Bokinformation:

Denna bok är på 142 sidor A5, rygglimmad och tryckt i 500 ex.
Omslaget på 225 gr. Chromocard, tryckt i svart/blått.
Inlagan: Tryckt i svart på 100 gr G-print, med sättning och rastrering av foton av oss.