Mösshierarkin

Bokinformation:

Denna bok är på 92 sidor A5, rygglimmad och tryckt i 500 ex.
Omslaget på 225 gr gul Colorit, tryckt i svart.
Inlagan: Tryckt i svart på 100 gr offsetpapper, med färdiga original från kunden.