Redskap och jordbruk i Skedvi

Bokinformation:

Denna bok är på 96 sidor A5, rygglimmad och tryckt i 500 ex.
Omslaget på 225 gr. Chromocard, tryckt i svart.
Inlagan: Text och fotografier tryckt i svart på 100 gr G-print, med färdiga original från kunden, utom fotona som vi har rastrerat och monterat rätt.