Ögontörst

Bokinformation:

Denna bok är på 148 sidor A5, rygglimmad och tryckt i 500 ex. Omslaget på 220 gr Munken cream i 4-färg. Inlagan: text och illustrationer tryckt i svart, på 115 gr Munken cream, med färdiga original från kunden.